Türkiye’de Hangi işi Yapmalı?

Türkiye istihdam Bilgileri

Türkiye nüfusuna göre toplam %50’lik istihdam oranı içerisindeki mevcut sektör tabanlı dağılım incelendiğinde, sorunun kaynağının işsizlik kadar verimsizlik olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde işgücüne katılma oranının düşüklüğü, insan gücü kaynaklarının tam ve verimli kullanılamadığı, nüfusun yarıdan fazlasının üretken olmayıp, çalışan nüfusa bağımlı olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. İstihdam edilen sektörler arasında verimsizliğin en çarpıcı olduğu örnek ise tarım sektörüdür. Toplam milli gelir içerisinde %13’lük bir üretim payına sahip tarım sektörü, mevcut iş gücünün %45,1’ini kullanması ile en büyük istihdam gerçekleştirme girişiminin açık bir verimsizlik göstergesidir. OECD verilerine göre AB ülkelerinde toplam istihdamın ortalama %4,6sı tarım kesiminde değerlendirilirken, bu oran ülkemizde yaklaşık 10 kat daha yüksektir. Tarım sektöründeki “verimsizlik” incelendiğinde ise mevcut gizli istihdam değerlerinin (ücretsiz aile işçi statüsü) daha da büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. İstihdam edilen iş gücünün milli gelir üretmeye katkısı, verimlilik anlamında bakıldığında parlak gözükmemektedir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler) içerisinde değerlendirilen “yığınların” verimliliği irdelendiğinde ise daha verimsiz ve vahim bir tablo ortaya çıkmaktadır. Üretmeyen, üretemeyen ve “gizli işsiz” yığınlarından oluşan 140.000 fazla istihdamı barındıran KİT’ler, hantal yapıları ve geri kalmış teknolojik üretim olanakları ile milli gelir üzerinde ciddi bir yük olmaya devam etmektedir. Yıllardır kayıtsız kalınan veya aşılamayan sorunlardan birisi de kayıt dışı istihdam meselesi olarak göze çarpmaktadır. DPT verilerine göre

kriz yıllı olan 2001’de kayıt dışı GSMH’nin kayıtlı GSMH’ya oranı, bir önceki yılla göre %12’lik bir artışla %66,2’ye çıkmıştır. Diğer taraftan DİE’nin hane halkı, iş gücü anketine göre; Türkiye’deki toplam istihdamın %26,6 sı SSK’ya, %9,8’i Emekli Sandığına ve %11.4 u de Bağ-Kur’a kayıtlı olarak çalışmaktadır. Toplam istihdam içerisinde, ücretli ve yevmiyeli kesimin payı %49,2’dır. Kalan grup içerisinde %30,1’lik dilim “kendi hesabına çalışanlar” ile %20,7’lik “ücretsiz aile işçilerinden” oluşmaktadır. AB ülkeleri ortalamasında ise ücretli çalışanların oranı %90’lara ulaşmaktadır.

Bu çalışmalarla Türkiye genelinde istihdam edilenlerin %52.3’lük bölümünün herhangi bir sosyal güvenlik sistemine/şemsiyesine kayıtlı olmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı istihdamın bu kadar yüksek değerlere sahip olması, kayıtlı işletmelerden alınan aşırı vergi, prim ve bürokratik gerekçelerle alınan harç miktarlarının aslında ne kadar olumsuz bir etki yarattığı gerçeği ile yüzleşmemizi kaçınılmaz kılmaktadır. Sonuç olarak yakın geçmişimizden günümüze yürütülen tüm kısır politikalar ile ülkemizde çalışan nüfusun %50’sinin bir türlü kayıt altına alınamamış ve mevcut ekonominin %66’sının ise hâlâ kayıt dışı olarak varlığını sürmeye devam etmekte olduğu izlenmektedir.

Ülkemizde istihdam edilenlerin “nitelik” düzeyleri oldukça düşük gözükmektedir. İstihdam edilenlerin %73.9’u ilköğretim düzeyi ve altı seviyesinde eğitimi tamamlayabilmiş iken, %11.3 u lise ve meslek okulu mezunlarından ve sadece %8.8’i yüksek okul ve fakülte mezunlarından oluşmaktadır. Gene bu yılları esas alan dağılım içerisinde meslek okullarının payının %6,1’lik bir değerde kalması diğer bir dikkat çekici noktadır. 2009 yılını izleyen son 2 yıl içerisinde, tarım sektörü dışında yaklaşık 1 milyon 900 bin net istihdam artışı gerçekleşmiş gözüküyor. Bu artışın yaklaşık %45’i hizmetlerde, %31’i sanayide, %25’i de inşaattaki istihdam artışlarından kaynaklanmıştır.

Dijital Reklam Dünyası

“Bir şirketin kalbi ve ruhu yaratıcılık ve yeniliktir” – Robert Iger

İnternetin hızlı bir şekilde gelişmesi birçok yeniliği beraberinde getirdi. Dijital Çağ’da internetin girmediği bir alandan söz edemez olduk. Tabi bu gelişmeler, özellikle pazarlama dünyasına yeni bir alan oluşturdu. Potansiyelin bu denli yüksek olması, hemen her firmanın dijital reklam yayınlamasını sağladı.

Peki, potansiyelin ne denli farkındayız? İnternet ne kadar kullanılıyor? İnsanlar internette neler yapıyor? Asıl önemli soru ise, markanız için bu potansiyelden nasıl yararlanabilir? İnternet ile markanıza ne gibi değerler katabilirsiniz?

İnternet kullanımının tarihsel sürecine baktığımızda; 2000 yılında dünyada yaklaşık 361 milyon kişi İnternet kullanıcısıydı. 2017 de ise İnternet kullanıcı sayısı 3,7 milyarın üstüne çıktı. Burada %764 oranında bir artıştan söz ediyoruz. 17 yıl içerisinde kullanımı bu kadar artan internet ile başlayan dijital çağda dünyanın neredeyse yarısı İnternet kullanmaktadır.

Türkiye’de İnternet Kullanım İstatistikleri

Türkiye, gelişen teknolojiye hızlı ayak uyduran ülkelerden biri olarak Türkiye’de 59 milyon İnternet kullanıcısına sahiptir. Son dönemlerde artan mobil kullanımına bakıldığında ise nüfusun %94,6’sı mobil aboneliğe sahip olduğu görülmektedir

Avrupa’da İnternet Kullanım İstatistikleri

Gelişmiş birçok ülkeye sahip olan Avrupa’da İnternet kullanımına bakıldığında, %75’in üzerinde internet kullanıcının olduğu görülmektedir. Gelişmiş teknoloji ağına sahip olan Avrupalıların her birinin ortalama birden fazla mobil aboneliği bulunmaktadır. Kullanıcılar İnternet’te aylık ortalama 30 saatten fazla vakit geçirmektedir.

Genel olarak İnternet’in kullanımı ile ilgili bilgilere bakıldığında, her internet kullanıcısını potansiyel birer müşteri olarak düşünürsek, markaların dijital çağa ayak uydurmamaları bu potansiyelden vazgeçtikleri anlamına gelmektedir.

İnsanlar İnternet’te Ne Yapıyor?

Evet, insanlar yoğun bir şekilde internet kullanıyor. Peki bu kadar kullanıcı İnternet’te ne yapıyor?

İnternet kullanıcılarının birçoğu E-Ticaret kullanıcısı! 2017 verilerine göre Türkiye’de İnternet üzerinden 29,92 milyon kişi ürün ve hizmet satın almıştır.

dijital reklamcılık
WeAreSocial Türkiye E-Ticaret İstatistikleri
internet reklamcılığı
WeAreSocial Türkiye İnternet Kullanım Sıklığı İstatistikleri

Milyonlarca İnternet kullanıcısının her gün sosyal medyada ve video paylaşım platformlarında video izlemesiyle, İnternet ortamında video izleme oranları istikrarlı artış eğilimindedir.

İnternet kullanıcıları sosyalleşmek ve çevreleriyle bir şeyler paylaşmak için İnternet’te geçirdikleri sürenin yarısında ise sosyal medya kullanıyor.

online reklamcılık
WeAreSocial Günlük İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı İstatistikleri

Tüm bu istatistikler, İnternet’in markanıza sunduğu potansiyeli göstermektedir. İşletmenizi internete taşıyarak dijital reklamcılığın faydalarından yararlanabilirsiniz. Dijital reklamcılığın faydaları nelerdir?

Dijital Reklam Faydaları

  • Çok sayıda yeni müşteri elde edebilir
  • Ürünlerinizi doğrudan web sitenizde pazarlayabilir
  • Hedef kitlenize yönelik reklamlar sunabilir
  • Müşterileriniz hakkında bilgi sahibi olabilir
  • İnternet kullanıcılarını müşterileriniz yapabilir
  • Marka bilinirliğini arttırabilir
  • Müşterileriniz sizlerle birebir iletişime ve etkileşime geçebilir
  • Müşteri deneyimlerini ve memnuniyetlerini potansiyel müşterilerinize aktarabilir
  • Ölçülebilir özelliğe sahip olan pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz.

Markanızı dijitale taşıyarak, dijital reklamcılığın faydalarından istifade edebilirsiniz. Dijital reklamcılığa geçmeden önce kritik birkaç soruya cevap vermenizi öneriyorum.

Dijital reklamcılıkta birçok seçenek bulunmaktadır. (Video reklamcılığı, Arama ağı reklamcılığı, Sosyal medya pazarlaması vb.) İlk adımı atmadan önce kendinize sorun! Nereden başlamak istiyorsunuz ve neyi hedefliyorsunuz?

Dijital reklamlar teknik bilgi gerektirmektedir. Yapılacak tüm teknik ve reklam faaliyetleriyle kim ilgilenecek? Siz mi ilgileneceksiniz, dışarıdan hizmet mi satın alacaksınız?

Öncelikle tüm bu sorulara cevap verin sonra İnternet’in bu hızlı gelişiminden faydalanmak için, markanıza dijital dünyada bir yer ayırın!

The 50 Best Places to Travel in 2019

Ask the Travel + Leisure staff where we want to travel in 2019, and most of us will answer, honestly, where don’t we?

When it comes to singling out the best vacation spots and compiling our annual year-end list of the places we’re most excited about in the coming months, narrowing down the field is easier said than done. We pore over press releases, tourism statistics, and our overflowing spreadsheets of hotel openings, restaurant debuts, and new flight routes before deciding where to go on vacation. We consider the anecdotal evidence: Where are our friends and families going on vacation? What vacation destinations are we seeing on Instagram? Which places seem to be part of today’s travel zeitgeist? And, as always, we turn to our network of travel experts for vacation ideas — trusted writers, hospitality professionals, the travel advisors that make up T+L’s A-List — to see where people are actually going, and which places are the ones to watch in the coming year.

This year’s list of the best vacation spots spans the globe, from exciting southern hemisphere cities like Santiago, Chile, and Brisbane, Australia, to harder-to-reach regions like Langkawi, Malaysia and the Danish Riviera. There are the new capitals of culture — Nairobi, Kenya, home to a emergent design scene, or Panama City, with a deluge of forward-thinking restaurants and bars — and the tourism destinations that are back in fighting form after natural disasters or human conflict, including Puerto Rico, the Turquoise Coast of Turkey, Egypt, and Montecito, California. And, of course, there are the destinations that we haven’t heard much about, but certainly will soon — places like India’s remote Andaman Islands, or the art and history-filled emirate of Sharjah, in the U.A.E., or the under-the-radar wine scene in Etyek, Hungary.

After all, isn’t dreaming about places totally new to us — and seeing old favorites in a new light — why we travel in the first place?

Here are Travel + Leisure’s 50 best places to travel in 2019. If you already know where you’re going in the year ahead, share your vacation destination picks with us on social media with #TLBestPlaces.

Travel