Koronavirüs Tehdidi ve Evden Çalışma

Her ne kadar her iş dalında böyle bir imkan bulunmasa da, pek çok şirket COVID-19 enfeksiyonlarını önlemek ve kontrol altında tutmak için evden çalışma yöntemini tercih etmektedir. Ancak bu seçeneğin de dikkate alınması gereken birtakım zorlukları bulunduğunun altını çizmemiz gerekiyor.

Winston Churchill, kendisini endişelendiren şeyin harekete geçmek değil, tam tersi hareketsiz kalmak olduğunu söylemiştir. Karşımıza çıkan her zorluk ister ekonomik, ister askeri, isterse sosyal olsun, değişimleri kabul etmeyi ve bunlarla yüzleşmeyi gerektirmektedir. Örnek olarak, koronavirüs tehdidinin dünya genelinde yaygınlaştığı ve büyük bir sorun haline geldiği şu günlerde evden çalışma pek çok ülkede benimsenmiş ve hayatın bir gerçeği haline gelmiş durumdadır. Bu durum, hepimizin hazır olması gereken atılması gerekli adımlardan biridir.

Elbette her iş kolunun böyle bir ayrıcalığa sahip olamayacağı açık bir gerçektir. Ancak iş dünyasının çok önemli bir bölümünün şu an olmasa bile belki de birkaç hafta içerisinde bu seçeneği benimsemek zorunda kalacağı artık neredeyse belirgin bir hale gelmiş durumdadır. Peki evden çalışma konsepti bir tehdit midir? Acaba suçu bu seçeneği tavsiye eden felaket senaryosu yazarlarının mı üzerine atıyoruz? Aslında iş dünyasının büyük bir bölümü evden çalışmayı zaten tavsiye etmektedir. Yani bu yöntem sadece koronavirüsten korunma amacıyla alınmış yeni ortaya çıkan bir seçenek değildir.

Günümüz dünyası ile ilgili olarak anlamamız gereken çok önemli bir özellik, birbirine bağımlılık kavramıdır. Artık klasik hale gelmiş olan kelebek etkisi fenomeni aslında şu anki yaşantılarımızı tam olarak tanımlayabilecek bir kavramdır. Çünkü gezegenimizin herhangi bir noktasında olan bir olay başka bir noktayı etkileyebilecek özelliklere sahiptir.

Üretime dayalı bir iş dünyasının bir noktasında ortaya çıkan bir şey hızlı bir biçimde diğer ülkeleri ve sektörleri etkisi altına alabilir. İş dünyası izole olmuş bir ada değildir. Tam tersine tıpkı bir örümcek ağı gibi oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu dünyanın sadece küçük bir bölümünde yaşanan bir çalkantı, tüm yapının sallanmasına yol açar.

Bu nedenle birlik içinde hareket etmemiz, sorumlu davranmamız, empati kurmamız ve zekamızı etkin bir biçimde kullanmamız son derece önemli gereklilikler arasında bulunmaktadır. Eğer bugün evden çalışma yöntemi çok sayıda organizasyon tarafından benimsenen bir seçenek haline geldiyse, diğer şirket ve organizasyonların da aynı adımı atmaları gerekir. Bu kararı vermek elbette zor olacaktır. Ancak bu zorluğun aynı zamanda gelecekte bize son derece olumlu sonuçlar getireceğini de bilmek gerekir. Şimdi bu konuyu daha detaylı bir biçimde analiz edelim.

Koronavirüs Tehdidi ve Evden Çalışma: Bizleri Ne Tür Zorluklar Bekliyor?

Bugünlerde COVID-19 ya da daha yaygın tanımıyla koronavirüs, aslında bir virüsten daha fazla etkiye yol açmaktadır. Günden güne daha yaygın hale gelen bu virüs ekonomik alanı, iş dünyasını, turizmi, eğitim sektörünü ve elbette sağlık sektörünü derinden etkisi altına almış durumdadır.

Virüsün yol açtığı tehdit ve belirsizlik ortamına karşı verilebilecek en iyi cevap ortak hareket etmek, uzmanlar tarafından üzerinde konsensüs oluşmuş önlemleri almak ve bu büyük problemin üstesinden mutlaka gelineceğine dair sağlam bir inanca sahip olmaktır.

Bu hedefe ulaşabilmek adına riskleri azaltmak ve mümkün olduğunca enfeksiyonu kontrol altına almak, çeşitli değişikliklerin yapılmasını gerektirmektedir. İşte gerçekleştirilen bu değişiklikler bağlamında, pek çoğumuzun bildiği gibi, şirketlerin önemli bir kısmı evden çalışma yöntemini benimsemektedirler.

Bu stratejiyi uygulayan ilk ülke Çin olmuştur. Ülkede, bazı şehirler ve bu şehirlerde yaşayan milyonlarca kişi için ciddi kısıtlamalar getirilmiştir. Aynı zamanda Çinli şirketlerin pek çoğu da evden, video konferans ve e-posta yoluyla uzaktan faaliyet göstermeye devam etmektedirler.

Virüsün dünya genelinde hızla yayılmaya başlamasıyla birlikte, dünyanın geri kalanı da benzer bir reaksiyon göstermeye başlamıştır. Bu kritik dönem içinde şahit olduğumuz bazı gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Uzaktan Çalışma Seçeneği: Şirketler Reaksiyon Gösteriyor

Koronavirüs tehdidinin yaygın bir hale geldiği şu günlerde evden çalışma yöntemi, aslında bu zorlukla başa çıkma konusunda hazır olduğumuzu göstermektedir. Elbette bu konuda pratik eksikliğimizin bulunduğunu da göz ardı edemeyiz.

Bugün karşı karşıya kaldığımız en büyük problem kontrol altına alınması son derece zor olan bir faktördür. Evet, korku faktöründen bahsediyoruz.

 • Microsoft, Facebook, Amazon, CNN, Citigroup, Ford ve Twitter, çalışanlarının eğitimleri evden yapmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu durum, dev boyutlara sahip bu şirketlerin acil durumlarda uygulayacakları protokolleri aniden bir kenara bırakmalarına ve birkaç kritik noktayı güncellemelerine neden olmuştur.
 • Şirketlerin önemli bir bölümü ofislerinde yaptıkları temizlik ve dezenfekte çalışmaları süresince çalışanlarını eve göndermektedir.
 • Yüz yüze iş görüşmeleri yasaklanmaya başlamıştır. Daha önceden belirli bazı şirketlerin işe alma sürecinde telekonferans yöntemi % 20 oranında uygulanırken, şimdi bu durum sürekli ve kalıcı bir hale gelmiştir.
 • Japonya’nın en büyük reklam ajansı uzaktan çalışma yöntemine geçmiştir.
 • Avrupa’da enfeksiyonun en yaygın görüldüğü ve şu an itibariyle karantina altında bulunan Kuzey İtalya’da da evden çalışma yöntemi büyük oranda benimsenmiştir.
 • İş seyahatleri kısıtlanmıştır. Uluslararası konferanslar, kongreler ve fuarların çok büyük bir bölümü iptal edilmektedir. Bunun yerine, ülkeler arasındaki iletişim ve iş akışının devam etmesini sağlamak üzere telekonferanslar düzenlenmektedir.
Женский мозг и связи

Evden Çalışmak: Sadece Evden Çalışmaktan Daha Fazlası

Elbette her iş dalının bu seçeneği tercih edemeyeceği konusunu yeniden hatırlatmak istiyoruz. Doktorlar, hemşireler, işçiler, yardım işlerinde görev alanlar… Bu ve benzer gruplarda bulunan insanlar, şüphesiz virüs tehdidine en fazla maruz kalan ve şu günlerde en büyük sorumluluğu alan insanlar durumundadırlar.

Diğer yandan ekonominin çarklarının dönmesi için ticaret, nakliyat, tarım vb. gibi sektörlerin de faaliyetlerine devam etmesi, insanlara ihtiyaçlarını sunmaları ve hayatın normal akışını sağlamaları gerekmektedir. Bununla birlikte, işlerini evden çalışarak devam ettirme şansı bulunan her şirket bu adımı atmak durumunda kalacaktır.

Bu noktada amaç oldukça basittir: Virüsü kapan kişi sayısını mümkün olduğunca kontrol altında tutmak ve aynı zamanda bu şekilde çalışmayı tercih eden diğer şirketlerle uyumlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. Peki şirketler bunu başarmak için neler yapmalılar? Koronavirüs ile yaşadığımız şu günlerde evden çalışma konusunda karşı karşıya kaldığımız gerçek zorluklar nelerdir?

Koronavirüs ve Evden Çalışma: Dikkate Almamız Gereken Stratejiler Nelerdir?

Evden çalışma ya da diğer bir deyişle uzaktan çalışma, aslında sadece evden çalışmak anlamında gelmez. Bunun için bir protokol, bir strateji ve iyi işleyen bir izleme mekanizmasının geliştirilmesi gerekir. Benzer şekilde, içinde bulunduğumuz durumu COVID-19 tehdidinden bağımsız olarak değerlendirmemiz de mümkün değildir. Bu nedenle, dikkate almamız gereken noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Evden çalışmanın, çalışanın bilmesi gereken özel çalışma koşulları bulunmaktadır.
 • Öncelikle e-lider olarak tanımlanan bir kişinin belirlenmesi gerekir. Bu kişi, bir organizasyonda evden çalışma sürecini dizayn eden, kontrolü sağlayan ve değerlendiren kişi olacaktır.
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasında somut hedefler ve kılavuz niteliğinde kurallar belirlemek amacıyla sanal takımlar oluşturulmalıdır.
 • İşlerin gelişimi, performans durumu ve elde edilen kazanımları değerlendirecek araçlar yaratılmalıdır.
 • Aynı zamanda, kişisel çalışma ve grup çalışması zamanlarını organize etmek amacıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir.
 • Çalışanın iş konusundaki sorumlulukları dikkate alındığında, çalışma alanı ile aile yaşam alanlarının birbirinden mutlaka ayrılması gerekir.
 • Bu tür çalışma yönteminde, motivasyon, sorumluluk, yaratıcılık, uzaktan iletişimi doğru bir biçimde sağlama, güven ve sadakat gibi çeşitli yeteneklerin geliştirilmesi son derece önemlidir.
Человек работает на компьютере

Günlük İletişimde Şeffaflık ve Empati

Son olarak Amazon, Uber ya da Microsoft gibi markalar önemli bir detay konusunda çalışanlarının dikkatlerini çekmektedirler. Uzaktan çalışma, virüs korkusunun artmasına, boş söylentilerin ve yanlış inanışların hızlı bir biçimde yayılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, bu şirketlerde sadece bu tür duyuruların yer aldığı özel alanlar oluşturulmuştur.

Bu stratejinin temel hedefi, organizasyon tarafından atılan adımlar konusunda çalışanları detaylı ve güncel bir biçimde bilgilendirmektir. Örnek olarak ofis temizliği, yurt dışı seyahat sınırlamaları, şirkette virüs tespit edilen çalışan sayısı konusunda gerçek bilgiler gibi detaylar çalışanların bilgisine sunulmaktadır. Amaç çalışanlar arasında yayılabilecek panik duygusunu önlemek, işten çıkarma ya da iş kapatma gibi korkuların önüne geçebilmektir. Bu bağlamda, şeffaflığın güven duygusunu da beraberinde getirdiğinin altını çizmek gerekir. Empati duygusuna dayanarak kurulan iletişim, şirket içindeki ortaklıklar ve birlikte çalışma dinamizmi için de önemli bir katkı olacaktır.

Sonuç olarak, koronavirüs tehdidinin son derece yüksek olduğu şu günlerde evden çalışma yöntemi hayatın bir gerçeği haline gelmiş durumdadır. Eğer yaşamak zorunda kaldığımız bu tecrübeden gereken dersleri çıkarabilir ve en iyisini yapmak için birlikte hareket etmeyi başarabilirsek daha güçlü bir hale gelmeyi başarabiliriz. Unutmayalım ki, gün kendimize güven duyma ve proaktif davranma günüdür.

Uzaktan çalışma ve güvenlik

Çalışanlara evden çalışma talimatı verirken dikkat edilmesi gerekenler.

COVID-19 salgını nedeniyle, daha önce hiç düşünmemiş olanlar da dahil olmak üzere birçok şirket, çalışanlarına evden çalışma talimatı veriyor. Bu, herhangi bir uzaktan çalışma politikasına sahip olmadıkları, dolayısıyla uzaktan çalışmaya geçişin riskleri artırma olasılığını da göz önünde bulundurmadıkları anlamına geliyor. Bu konudaki bilgi eksiğini gidermeye çalışacağız ve riskleri nasıl en aza indirebileceğimizi anlatacağız.

İlk bakışta, ofis çalışanları için tek değişiklik meslektaşları ile yüz yüze olmamaları olarak görülebilir. Ama aslında bundan çok daha fazlası var. Örneğin iletişim kanalları, yerleşik rutinler, işbirliği araçları, ekipmanlar ve bu ekipmana erişim gibi konuları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

İletişim kanalları

Çalışanlarınız ofiste yerel ağda çalışırken, tüm veri alışverişi işlemlerini güvenlik çözümleriniz gerçekleştirir. Ancak çalışanların evden çalışması, denkleme fazladan bir değişken daha katıyor: ISP’ler. Çalışanların güvenlik tedbirleri hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ve kontrol etmeniz mümkün değil. Bazı durumlarda, evdeki internet bağlantılarına yalnızca çalışanınız tarafından değil, aynı zamanda potansiyel bir saldırgan tarafından da erişilebilir. Kısacası, bu tür iletişim kanalları üzerinden kurumsal sırları paylaşmak pek de doğru değildir.

Çözüm: Çalışanlarınızın kurumsal kaynaklara uzaktan bağlanması gerekiyorsa, iş istasyonları ile altyapınız arasında güvenli bir kanal kurmak ve kurumsal verileri dışarıdan istenmeyen erişime karşı korumak için güvenilir bir VPN kurduğunuzdan emin olun. Aynı zamanda, VPN olmadan harici ağlardan kurumsal kaynaklara olan bağlantıları yasaklayın.

Yerleşik rutinler

Uzaktan çalışanlar, bir iş meselesini tartışmak için yürüyüp iş arkadaşlarının masasına gidemezler; bu nedenle (normalde iletişimi tamamen sözlü gerçekleştiren) yeni katılımcılar da dahil olmak üzere yazışmalarda bir artış beklemeniz yerinde olur. Kısacası, herkesin ofiste olmaması, çalışanların yerleşik rutinlerini temelinden değiştirir. Teorik olarak, bu bir saldırganın harekete geçebilmesi ve özellikle BEC saldırılarıkullanması için daha fazla alan yaratır. Tabiri caizse, bir kurumsal yazışmalar okyanusu ortasında küçücük bir kimlik avı teknesini fark etmek zor olacaktır. Başka bir deyişle, veri isteyen sahte bir mesaj, normal koşullarda olduğu kadar olağan dışı veya şüpheli görünmeyecektir. Dahası, ev ortamının daha rahat olması, birçok kişiyi daha az uyanık hale getirebilir.

Çözüm: İlk olarak, evde olsalar bile, tüm çalışanlar sadece iş e-postalarını kullanmalıdır. Bu, en azından bir siber suçlunun başka bir etki alanında bir hesap kullanmaları durumunda çalışan kimliğine bürünme girişimini tespit etmeyi kolaylaştıracaktır. İkincisi, posta sunucularınızın ileti göndereni değiştirme girişimlerini algılayabilen teknolojiler tarafından korunduğundan emin olmanız gerekir. Hem e-posta sunucularına hem de Microsoft Office 365 programlarına yönelik çözümlerimiz, bu teknolojileri sağlar. Üçüncüsü, çalışanları eve göndermeden önce, onlara siber tehditlerle ilgili bir kurs vermeniz gerekir.

Birlikte çalışma araçları

Yüz yüze iletişimi kaybetmiş olan çalışanlar, bazıları güvenilir olmayabilen diğer birlikte çalışma yöntemlerine başvurabilirler. Bu yöntemlerin doğru yapılandırılması gerekmektedir. Örneğin, yanlış yapılandırılmış erişim izinlerine sahip bir Google Docs belgesi, bir arama motoru tarafından dizine eklenebilir ve kurumsal veri sızıntısı kaynağı haline gelebilir. Aynı şey bulutta depolanan veriler için de geçerlidir. Slack gibi birlikte çalışma ortamları da sızıntı yayabilir; rastgele eklenen bir yabancı, tüm dosya ve ileti geçmişine erişebilir.

Çözüm: Doğal olarak, güvenlik ve özellikler açısından doğru bir birlikte çalışma ortamı seçmek sizin yararınıza olacaktır. İdeal olarak, bu ortama kayıt, kurumsal bir e-posta adresi gerektirmelidir. Dahası, gerektiğinde erişim hakkı vermek ve bu hakkı iptal etmek için özel bir yönetici atamayı da düşünebilirsiniz. Ancak en önemlisi, çalışanların evden çalışmalarına izin vermeden önce, bir farkındalık oturumu yapın (oturum da uzaktan yapılabilir) ve yalnızca şirketinizde dağıtılan (veya sizin tarafınızdan onaylanan) birlikte çalışma sistemini kullanmaları konusunda ısrarcı olun. Ayrıca şirket sırlarını güvende tutmaktan sorumlu olduklarını yinelemek de yardımcı olacaktır.

Ekipmanlar

Genel olarak konuşursak, tüm çalışanların kurumsal dizüstü bilgisayarlara erişimi yoktur. Cep telefonları ise tüm görevler için uygun değildir. Bu nedenle, çalışanlar ev bilgisayarlarını kullanmaya başlayabilir. BYOD (Kendi Cihazını Getir) politikası olmayan şirketler için bu, ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Çözüm: İlk olarak, çalışanlar evden çalışmak zorundaysa, mümkünse onlara kurumsal dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar sağlayın . Cihazların uygun güvenlik çözümleri ile korunması gerektiğini söylememize bile gerek yok. Dahası, bu çözümler kurumsal bilgileri uzaktan silme, kişisel ve kurumsal verileri ayrı tutma ve uygulamaların kurulumuna kısıtlamalar koyma olanağı sağlamalıdır. Bu çözümleri, en son önemli yazılım ve işletim sistemi güncellemelerini otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayın.

Herhangi bir nedenle çalışanlar kişisel cihazları kullanmak zorundaysa, bu cihazlardaki kurumsal verileri yönetmek için bir BYOD politikasını oluşturmanın tam zamanı: Örneğin, iş ve kişisel veriler için ayrı bölümler oluşturulmasını şart koşabilirsiniz. Dahası, tüm çalışanların birer ev antivirüs yazılımı kurmaları konusunda ısrarcı olun; yalnızca ücretsiz bir çözüm kuracak olsalar bile. İdeal olarak, bu tür cihazların yalnızca bir güvenlik çözümü yüklendiğinden ve işletim sisteminin güncel olduğundan emin olduktan sonra kurumsal ağlara bağlanmasına izin vermelisiniz.

Ekipmanlara erişim

Çalışanlarınızın nerede ve kiminle yaşadığından asla emin olamazsınız. Örneğin, bir fincan çay almaya gittiklerinde çalışma ekranını kimlerin görebileceğini bilemezsiniz. Çalışanların gün boyunca çoğunlukla yalnız oldukları bir evde çalışmalarıyla, sızıntı ve tehlike risklerinin çok daha büyük olduğu bir kafede veya birlikte çalışma alanında çalışmaları bambaşka şeylerdir.

Çözüm: Bu sorunların çoğunu, parola ve otomatik ekran kilitleme kullanımını öngören güvenlik ilkeleri aracılığıyla çözebilirsiniz. Uzaktan çalışma konusunda da tıpkı diğer siber güvenlik konularında olduğu gibi, bilinçlendirme eğitimi, genel farkındalığın korunmasına yardımcı olur.

UZAKTAN ÇALIŞMA NEDİR? EVDEN ÇALIŞMA NEDİR?

Yasada yer alan diğer hükme göre de, uzaktan çalışmanın kuralları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi gerekiyor.

Uzaktan Çalışma” Nedir? Güçlü ve Zayıf Yönleri, Yasal Boyutu ...

GİRİŞ

20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesinde esnek çalışma modellerinden biri olan “uzaktan çalışma” düzenlenmiştir.

Maddeyle 4857 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesinin başlığı “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir”.

       Yasada yer alan diğer hükme göre de, uzaktan çalışmanın kuralları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi gerekiyor. Ancak aradan geçen 4 yıla karşın herhangi bir yönetmelik çıkmadı.

UZAKTAN ÇALIŞMA

       İşletmelerin üretim maliyetlerinde ve faaliyet giderlerindeki sürekli artış, meydana gelen finansal ve ekonomik krizler, bilgisayar ve telekomünikasyon alanındaki gelişmeler ile birlikte, işyerlerinin merkeziyetçilik uzaklaşmaları günümüzde uzaktan çalışma olgusuna özel bir önem kazanmıştır.

            Uzaktan çalışma birbirinden farklı birçok çalışma şeklini kapsamakta ve (gün geçtikçe oluşan şartlara göre)  yeni çalışma şekilleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de genel kabul görecek bir uzaktan çalışma tanımı yapmak oldukça güçtür.

       Uzaktan çalışma, iş yeri dışında, yine işverenden bir ücret almak karşılığında, mal ve hizmet üretmek amacıyla iş edinimi sunmak üzere kurulan iş ilişkisidir. Uzaktan çalışma iş ilişkisinde, iş görme, ücret ve bağımlılık unsurları varlığını sürdürür. Yazılı olarak yapılması geren iş sözleşmesinde; işverenden aldığı mal veya hizmet üretimine ilişkin işi, işyerinin dışında evinde ya da ofisinde veya başka bir mekânda ifa edecek olan işçinin yapacağı işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması amaçlanır. Uzaktan çalışan işçiler, ayrımı haklı kılan bir sebep olmadıkça, sırf iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamazlar. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere işverenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda işçileri bilgilendirmek, gerekli eğitimleri vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdürler ” ifadelerine yer verilmektedir.

       Çalışma şeklinin uzaktan çalışma olarak tanımlanabilmesi için bir arada bulunması gereken üç temel kıstas organizasyon, mekân ve teknolojidir. Uzaktan çalışma ve yeni teknoloji kullanımı aynı zamanda kaçınılmaz bir organizasyonla değişim anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla uzaktan çalışma ile evden çalışma farklı şeylerdir.

EVDEN ÇALIŞMA

       Bilgisayar donanımının ve iletişim bağlantılarının evde bulunduğu ve çalışanın işyeri ile bağlantıyı kendisinin sağladığı çalışma şekline verilen addır. Arada şöyle bir fark var. Biri öngörülmüş bir kazanım iken, diğeri bir çalışma şeklidir.

       İşi yapanın işle ilgili her türlü donanımını,(bilgisayar, iletişim bağlantıları vb.) kendisinin temin ederek, çalışılan işyeri ile bağlantıyı kendisinin sağladığı çalışma şekline verilen addır.

       Evden çalışma, kendi içinde de pek çok çalışma şeklini kendi içerisinde barındıran bir çalışma şeklidir. Evden çalışma; kişinin ailesindeki bakıma muhtaç kişiye bakma şeklinde gerçekleşebileceği gibi bir işverenin bazı işlerini parça başı evinde yapmak şeklinde gerçekleşebilir.

       Ortak noktaları işin, işverenin fiziksel olarak kontrolünde bulunmayan yerlerde göreceli olarak bağımsız şekilde yerine getirilmesidir. Evden çalışma işverenin işyeri ile doğrudan bağlantı gerekmeksizin, işin evde görülmesini esas alan çalışma şeklidir. Uzaktan çalışma ise, işçinin işyerine dâhil olarak içinde teknolojik iletişim araçlarını kullanarak sürekli veya aralıklı şekilde bağlantılı olduğu, işini iş yerinde yapıyormuşçasına evinde veya belirlediği başka bir yerde yaptığı bir çeşit istihdam biçimini ifade etmektedir.

       Evden çalışma da, çalışanlar kendi işine sahip olan kişilerdir. Bağlı oldukları patronları yoktur, müşterileri vardır. Müşterileriyle yaptıkları anlaşma çerçevesinde iş görürler. Bağımsız çalışanlar diye ifade edilebilirler. Aynı anda birden fazla müşteriye sahip olabilirler ve bunlarla olan ilişkilerinin tamamını kendileri düzenlerler. Müşteriler, yani bağımsız çalışanların işverenleri sigorta, vergiler vb. giderlerin yönetimiyle ilgileri yoktur.Bağımsız çalışanlar bütün bunlardan kendileri sorumludur.

       Kısaca anlatmak gerekirse uzaktan çalışanlarla evden çalışanlar arasındaki en önemli fark; bağımsız çalışanlar kendi işlerinin patronudur ve çalışma şartlarını kendileri belirler, uzaktan çalışanlar ise aslında normal çalışanlardır ve yöneticileri vardır ancak ofis dışında çalışma hakkına sahiptirler.

      Uzaktan çalışanın evde bir kazaya uğraması halinde bu kazanın iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de tartışmalı bir konudur. Evde meydana gelen her kaza iş kazası sayılmayabilir. Fakat yapılan iş nedeniyle kazaya uğranması halinde kaza evde de olsa iş kazası kabul edilir. Yapılan işle ilgili evde kaza meydana gelmesi ve işverenin yükümlülüklerini ihlali sonucu meydana gelmesi halinde işveren bu kazadan sorumlu olacağı bir gerçektir.

Faydalı olması ümidiyle…

Kamuda Esnek Çalışma Nedir! Hangi Memurlar Uzaktan Çalışacak?

Kamuda Esnek Çalışma Nedir! Hangi Memurlar Uzaktan Çalışacak?

Kamu kurumlarında esnek çalışma modeli için bir genelge açıklandı. 2020/4 sayılı genelgede uzaktan çalışma, idari izin için yeni tedbir kararları verildi. Peki kamuda hangi memurlar uzaktan çalışacak? Esnek çalışma nedir?

Resmi Gazetenin 22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı mükerrer sayısına göre Cumhurbaşkanlığı Covıd-19 kapsamında kamu çalışanlara yönelik olarak bazı tedbirler aldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı  Metin Kıratlı sosyal medya üzerinden paylaştığı kararda ihtiyaç kadar asgari personelin kurumlarda bulundurulması şartı ie çalışma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışılmasına yönelik karar alındı.

DÖNÜŞÜMÜ YADA UZAKTAN ÇALIŞILACAK!

Özel şirketlerde Koronavirüse yönelik olarak çalışma saatleri değişiklileri değiştirilerek bazı tedbirler alınmıştı. Bu bağlamda kamuda ki görevlerin aksatılmadan yeteri kadar personelin kurumda bulunması ve belirlenen çalışma saatlerinde işlerin aksamaması yolu ile dönüşümü olarak çalışabilecekler. Açıklanan genelge sadece Covıd 19 süresince gerçekleştirilecek. Bu kapsamda idarelerin amirlerinin doğrultusunda dönüşümlü ya da uzaktan çalışabilecekler.

Bakanlıklar taşra birimlerindeki çalışma yöntemleri için iç genelge açıklayabilir. IT gibi hizmet veren birimlerde uzaktan çalışma şekli ile devam edilebilecek. Bazı kurumlar için ise dönüşümü olarak çalışılacağı konusunda karar alınabilecek.

MALİ HAK KAYBI YAŞANMAYACAK!

İşe gelmeyecek olanlar için idari izinli sayılacaklar. Mali haklarından herhangi bir kayıpları olmayacak. Koronovirüs kapsamında bilindiği gibi 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu bağlamda vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda çağrılar her kesimden devam ediyor. Kamu kurumlarında alınan tedbirlerden bir tanesi olan yeni çalışma modelinin uygulanması ile kurumlarda virüsün önlenmesi sağlanacak

Zoom Kullananların Dikkat Etmesi Gereken Güvenlik Sorunları

Dünya nüfusunun üçte biri koronavirüs nedeniyle evine kapandı. Uzaktan çalışma veya eğitim nedeniyle görüntülü konferans sistemlerinin kullanımında yüzde 200 artış görülürken, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de Zoom uygulaması hiç olmadığı kadar öne çıktı.

Türkiye dahil pek çok ülkede hem işyerleri hem de öğretmenler tarafından tercih edilen görüntülü konferans platformu Zoom’un kullancı sayısı son üç ay içinde günlük 10 milyondan 200 milyon kişiye kadar çıktı. Ancak bu hızlı yükseliş, pek çok sorunu da beraberinde getirdi. ABD’de New York Eğitim Departmanı, İngiltere’de Savunma Bakanlığı ve daha pek çok kuruluş, bu platformun kullanımını kısıtladı veya yasakladı. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in tespitlerine göre sorunlar, özellikle güvenlik ve gizlilik konularında odaklandı.

Firmanın kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan’da bir açıklama yaparak, beklenmedik kullanıcı artışından doğan sorunlardan ötürü özür diledi, şirketin tüm mühendislik kaynaklarını ‘güven, güvenlik ve gizlilik konularına odaklanmak‘ üzere yönlendirdiğini duyurdu.

İşte Zoom’un geçen haftadan bu yana karşı karşıya kaldığı 5 önemli sorun:

 • Uygulamanın iOS sürümü, kullanıcıların Facebook hesabı olmasa bile Facebook’a istatistikler gönderiyor ve Zoom’un gizlilik anlaşmasında bundan hiç bahsedilmiyor.  Şirket sorunu kabul etti ve iOS için Facebook Yazılım Geliştirme Kiti‘ni (SDK) kaldırdı.
 • Aksi yöndeki iddialara rağmen ama bazı araştırmalara göre uygulama, video ve sesli toplantıları uçtan uca şifrelemeyi desteklemiyor. Zoom, bu konuda özür diledi ve TLS olarak bilinen aktarım şifrelerini kullandığını açıklığa kavuşturdu.
 • Uygulamanın aynı zamanda birkaç güvenlik açığı içerdiği tespit edildi, ancak hepsi kısa sürede düzeltildi. Windows istemcisi, kullanıcıların Windows oturum açma kimlik bilgilerini ortaya çıkarabilecek ve hatta cihazlarında keyfi komutların yürütülmesine yol açabilecek bir UNC yolu enjeksiyon kusuruna duyarlı bulundu.
 • Zoom ayrıca, toplantı sahibinin ekran paylaşımı modundayken katılımcıların gerçekten dikkat edip etmediğini kontrol etmesini sağlayan bir özellik olan ‘katılımcı izleme’ özelliğini de kaldırdı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, yetkisiz kişilerin özel toplantılar ve okul sınıflarına erişerek, rahatsız edici görüntüler yayabildikleri “Zoom Bombalama (Zoom-Bombing)“ adlı bir saldırı türüne karşı uyarıda bulundu.

Nasıl güvende kalabiliriz?

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, yaşadığımız uzaktan çalışma çağında da gizliliğin ve güvenliğin göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. ESET, Zoom kullanırken alınabilecek etkili önlemleri şöyle sıraladı:

 • Zoom’un ‘Bekleme Odası’ özelliğiyle ve/veya parolalar kullanarak toplantı katılımcılarını inceleyin.
 • Ekran paylaşımını ana bilgisayar ile sınırlayın.
 • Zoom’un en son (güncel) sürümünü kullanın.
 • Bağlantı veya toplantı kimliklerini sosyal medyada paylaşmayın.
 • Katılımcıları davet ederken bağlantılar yerine toplantı kimliklerini kullanmaya çalışın, çünkü uygulamanın beklenmedik başarısından faydalanmaya çalışan Zoom temalı ama kötü amaçlı yazılımlar var.

Uzaktan Çalışırken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Uzaktan Çalışma

Giderek daha fazla işletme uzaktan çalışmaya başlamakta. Aşağıda uzaktan çalışırken kullanılan konferans görüşmelerinde daha etkili ve verimli olmanın yolları, nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiği bir yazı bulunmakta.

İşte bir video konferansın genel deneyimini yükselttiğine inanılan yapılması ve yapılmaması gerekenler.

Yapın: Konuşmadığınız zamanlarda mikrofonunuzu sessize alın, odada yalnız olsanız bile. Arka plan gürültüsü rahatsız edici ve dikkat dağıtıcı olabilir ve herhangi bir toplantının akışını boğabilir.

Yapın: Video ayarlarınızın farkında olun. Kimsenin duymayacağı iki dakikalık bir monolog yapmadan önce mikrofonunuzun sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin.

Yapmayın:  Video konferans görüşmeleri sırasında garip kamera açıları dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici olabilir. Kameranızın göz hizasında olduğundan ve konferans için kullanmayı planladığınız monitörde olduğundan emin olun.

Yapın: Odanızın iyi aydınlatılmış olduğundan emin olun (yan aydınlatma en iyisidir). Bir zindanda biriyle konuştuğunuzu hissederken profesyonel bir toplantı yapmaktan daha az şey daha kötüdür. Konferansı aydınlatmak için pencerelerden doğal ışık kullanın veya odadaki tavan ışığı açın.

Yapın: Uygun kıyafetler giyin. Biliyorum ki – özellikle evden çalışıyorsanız – iş gömleği ve gömleğin altına spor şort giyilir. Ama yapılması gereken yüz yüze buluşuyormuş gibi giyinmektir. Aniden kalkmanız gerekip gerekmediğini veya kameranızın ne zaman düşebileceğini asla bilemezsiniz. Bu yüzden video görüşmeleriniz için temiz, ütülü, profesyonel kıyafetler giyin.

Yapın: Duvar resimleriniz veya dekorasyonlarınız işe uygun olmalı ve çevreniz temiz olmalıdır. Odanız bir üniversite yurt odasına benziyorsa, temizleyin veya farklı bir oda bulun. Buna masanız da dahildir! Yüzeyde birden fazla kahve bardağı, bulaşık ve çöp bulundurmayın.

Yapın: Görüntülü aramadan önce mikrofonunuzu test edin, özellikle de önemli bir toplantıysa. Toplantıdan önce meslektaşınızı video konferans ile test edin. Eğer sesiniz karşı tarafa net gitmiyorsa veya ses seviyeniz zayıfsa bu durum kritik bir toplantıda aleyhinize durumlar oluşturabilir. 

Yapın: Görüntülü olmayan grup görüşmesi yapıyorsanız, konuşmadan önce kendinizi tanıtın. “Merhaba Ali, bir sorum var.”  gibi. Görüntülü toplantılar için kullanılan bazı programlar kimin konuştuğunu size bildirecek olsa da, kendinizi tanıtmanız hem iletişim hem de nezaket açısından en iyisi olacaktır.

Yapmayın: Video görüşmesi sırasında e-postaları kontrol edin veya okuyun veya makaleleri inceleyin. Bu ayrıca çağrı dışında ek işler yapmayı da içerir. Diğer katılımcıların video görüşmesi sırasında tam olarak odaklanıp odaklanmadığınızı anlamaları kolaydır.

Yapın: Konuşurken, bilgisayar ekranında konuşurken aynaya bakıyor gibi kendinize bakmak yerine kameraya bakın. Bu durum toplantıdaki diğer katılımcıların %100 odaklanmış ve sunum yapmış gibi hissetmenize yardımcı olur.

Video konferansların, işletmelerin daha etkili iletişim kurmasını sağlayan yüz yüze etkileşimler olduğunu hatırlamak önemlidir.

Uzaktan çalışma mümkün mü?

Özellikle ekonomide önemli ve gelişmiş ülkeler olan ABD ve AB ülkeleri arasında yaygın şekilde uzaktan çalışma kullanılmaktadır. Genellikle satış ve pazarlama, veri hazırlama ve işleme, yazılım ve e-satış, muhasebe, tasarım, tercüme ve çeviri hizmetleri, mimarlık hizmetleri, basın ve yayın sektörü, çağrı merkezi gibi sektör ve iş alanlarında uygulandığı görülmektedir.

Ülkemizde henüz yeni yen uygulanmaya başlayan uzaktan çalışma ile hem çalışanların daha rahat bir ortamda çalışmaları sağlanmakta ve hem de işletmeler için maliyet düşürülmesine katkı sağlamaktadır.

İş Kanunu’nun 14. maddesinde 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Anılan değişiklik ile işçinin iş görme edimini büro, ofis, fabrika veya benzeri surette işverence sağlanmış çalışma alanlarının dışından da yerine getirebilmesine imkân tanınmıştır.

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır. Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz.

İş sağlığı ve güvenliği açısından işveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışma iş sözleşmesinde olması gereken unsurlar;

1) İşin tanımı

2) İşin yapılma şekli

3) İşin süresi ve yeri

4) Ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar

5) İşveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına dair hükümler

6) İşverenin işçiyle iletişim kurması

7) Genel ve özel çalışma şartları olmalıdır.

İşveren uzaktan çalışma sistemine göre çalıştırdığı işçinin yapılan işin şekline göre iş sağlığı ve güvenliği alçısından gerekli önlemleri alma ve bu konuda çalışan personeli bilgilendirme ile sorumludur.

İşverenin, uzaktan çalışma ilişkisinde dikkat etmesi gereken en önemli husus iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine dair çalışanını bilgilendirmek, ona gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almaktır. Özellikle işçiye teslim edilen ekipmanların kullanımı ve güvenliği hakkında eğitim ve bilgilendirme yapılmalı ve bu durum yazılı hale getirilmelidir.

Daha açık bir ifadeyle çalışan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hususunda bilgilendirilmeli, çalışana uzaktan çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından sorumluluklarının devam ettiği hatırlatılmalı, uzaktan çalışma sırasında kullanılacak olan iş araçlarının eğitiminin verilmiş olmasına dikkat edilmeli, çalışma ortamının işin ve çalışanın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde olması hususunda çalışan uyarılmalı ve çalışma ortamının gözetimi sağlanmalıdır.

DİSK Genel-İş: Salgına karşı önlemler yeterli değil, ciddi eksiklikler var

DİSK Genel-İş Sendikası, Covid-19 salgını ve iş yerlerindeki çalışma koşulları hakkında hazırladığı raporda, iş yerlerinde çeşitli işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri alındığı, ancak bu önlemlerin yeterli düzeyde olmadığı belirtiliyor ve önlemler konusunda hâlâ ciddi eksiklikler bulunduğu vurgulanıyor.

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel-İş Sendikası Covid-19 salgını ve iş yerlerindeki çalışma koşulları hakkında bir rapor hazırladı. Rapor, küresel salgın sürecinde Genel-İş’in örgütlü olduğu iş yerlerindeki çalışma koşulları ve önlemler, sendikanın 44 şubesiyle birlikte ortaya çıkarıldı.

Raporda, Covid-19 salgını kapsamında iş yerlerinde çeşitli işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri alındığı, ancak bu önlemler yeterli düzeyde olmadığı belirtiliyor. Önlemler konusunda hala ciddi eksiklikler bulunduğu vurgulanan raporda “Önlemlerin daha çok metropol şehirlerde alındığı, diğer şehirlerde ise yeterli olmadığı görülmüştür. Bu süreçte iş yerlerimizde alınan en yaygın tedbirler; risk grubundaki (60 yaş üstü, hamile ya da kronik hastalığı olan) işçilere ücretli izin uygulaması, mesai saatlerinin düzenlemesine ilişkin düzenlemeler (mesai saatinin kısaltılması, uzaktan çalışma ya da dönüşümlü çalışma gibi), 12 yaş ve altı çocuğu olan işçilere ücretli izin verilmesi, iş yeri ortamı ve iş yerinde kullanılan araç-gereçlerin dezenfeksiyonunun düzenli olarak yapılması şeklinde olmuştur. Bunların yanı sıra, iş yerlerinde salgın kapsamında ortak alanların kullanımında kişi sınırlaması ve nöbetleşe kullanım uygulaması, işçi servislerinde kişi yoğunluğunun azaltılması, iş yerindeki ortak kullanım alanlarının işçileri korumak üzere yeniden düzenlenmesi gibi önlemler de alınmıştır. Ancak bu tedbirler örgütlü olduğumuz iş yerlerinde yaygın bir şekilde uygulanmamakta ve ciddi eksiklikler bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sendikanın tespit ettiği eksikler raporda şöyle sıralandı:

Pek çok üyemiz risk altında: Salgın sürecinde iş yerlerimizde yaşanan en büyük problem, çalışma koşulları ve iş yeri ortamının salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenmemesidir. Ayrıca belediyelerin salgın kapsamında bazı işlerdeki görev ve sorumluluklarının artması, bazı birim işlerde yakın çalışmanın ve halkla temasın fazla olması ve iş yeri ve çalışma düzeninde yapılan değişikliklerin yetersizliği nedeniyle pek çok üyemiz hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıyadır.

Koruyucu ekipman konusunda aksaklıklar var: Kişisel hijyen için ayrılması gereken süre ve molaların verilmemesi ile işverence işçilere ücretsiz ve yeterli sayıda sağlanması gereken eldiven, maske ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu ekipman konusunda aksaklıklar söz konusudur.

Tedbirler yeterli değil: İş yerlerimizde düzenli ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi yüksek işçinin iş yeri sağlık birimine ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi konusundaki tedbirler yeterli değildir.

İşçi sağlığı eğitimlerinde ciddi eksiklikler: İş yerlerimizde, işçilere Covid-19 hakkında bilgilendirme yapılması ve işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi konusunda ciddi eksiklikler vardır.

Çoğu iş yerinde İSG Kurulları salgın sürecine uygun işlemiyor: İş yerlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nın işleyişi, Covid-19 salgın süreci kaynaklı bir tedbir uygulanarak yeniden düzenlenmemiş, İSG Kurulları’nın salgın sürecine uygun işlediği iş yerimiz oldukça sınırlı kalmıştır. Kurullarda alınan kararların hayata geçirilmesi konusunda da aksaklıklar mevcuttur.

Olumsuz uygulamalar: Yaygın uygulamalar olmamakla birlikte, bazı iş yerlerinde çalışma sürelerinin uzatılması ve fazla çalışmanın dayatılması, ücretsiz izin dayatması, kronik rahatsızlığı bulunan işçilerin ücretli izne çıkarılmaması, risk grubunda yer alan işçilerin ücretli izne çıkmalarına izin verilmemesi, hamile işçiler ve kronik hastalığı bulunan işçilerin çalıştırılmaya devam ettirilmesi, işten çıkarmalar, hastalık belirtileri gösterdiği halde işçilerin muayenesi ve test uygulanması sağlanmadan çalışmaya devam ettirilmesi gibi olumsuz uygulamalar da tespit edilmiştir.

Salgın sürecinde, başta belediye olmak üzere birim ve çalışma alanlarına özgü riskler: Temizlik İşleri, en riskli alanlardan biridir. Bu birimlerde çalışan işçilerin salgın sürecinde iş yükünün artması ve görev tanımına yeni işlerin eklenmesi, işçilere bu kapsamda bir eğitim verilmemesi, yeni görev tanımlarını gerçekleştirmeleri için yeteri kişisel koruyucu ekipmanın sağlanmaması, yakın mesafe çalışmanın yoğun olması, belediyelerin salgın kapsamındaki yeni görev ve sorumluluklarını yeni işçi istihdamı yapmaksızın var olan işçilerle sürdürmesi başlıca sorunlardır.

Fen İşleri, atölyelerde sosyal mesafe kuralına aykırı bir biçimde yakın mesafe çalışmanın olması, işçilerin ortak kullanım alanlarının yetersizliği ve sterilizasyonunun yapılmaması sebebiyle yüksek riskli alanlardan biridir.

Sağlık hizmetleri, şehir içi ulaşım ve halkla ilişkiler gibi birimlerde çalışan üyelerimiz, halkla temasın yoğun olması, sosyal mesafe kuralına aykırı çalışmanın yaygın olması sebebiyle risk altındadır.

Kamu hastanelerinde çalışan üyelerimiz; kişisel koruyucu ekipman, fazla çalışma dayatması, iş yükünün artması, sağlık personeline alınan önlem ve ödemelerin “işçi” statüsünde olanlara sağlanmaması sebebiyle yüksek risk altındadır. Konut işçileri, koruyucu önlem alınmaması ve malzeme tedarik edilmemesi sebebiyle risk altındadır.

Raporda Sendikanın talepleri şöyle sıralandı:

 • Öncelikle belediye ve hastane hizmetlerinin önemli bir kısmının kesintiye uğramadan sürdürüleceği göz önüne alınarak, iş yerlerimizde en az 3 aylık bir salgın süreci planlaması yapılmalı ve iş yerlerimiz için “Acil Önlem Planı” hazırlanmalıdır.
 • İşten çıkarma, zorunlu ücretsiz izin ve zorunlu yıllık izin kullandırma gibi hak ihlalleri son bulmalıdır.
 • Uzaktan çalışmanın yapılabileceği alanlarda uzaktan çalışma yapılmalı, mümkün olmayan yerlerde ise çalışma saatleri 6 saatle sınırlandırılmalı, dönüşümlü çalışma düzeni uygulanmalı ve kısmi süreli çalışma bir ücret kaybına yol açmamalıdır.
 • Az işçiyle yoğun çalışmanın yapıldığı ve özellikle salgın sebebiyle iş yükü artan birimlerde yeni işçi istihdamı yapılmalıdır.
 • Risk grubunda yer alan üyelerimizin ücretli izne ayrılması sağlanmalı, 12 yaş ve altı çocuğu olan ebeveynlere ücretli izin verilmelidir.
 • Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde yapılan iş/birim ve çalışma ortamının birlikte değerlendirilmesiyle risk değerlendirmesi yapılmalı ve buna göre önlemler alınmalıdır.
 • İhtiyaca uygun kişisel koruyucu ekipman ücretsiz ve yeterli sayıda temin edilmelidir.
 • Özellikle tuvalet, yemekhane, ortak çalışma ve dinlenme alanlarının kullanımının kişi yoğunluğu ve damlacık yolu ile bulaşmadan korunmak için önerilen sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmelidir.
 • Sık ve ortak kullanılan alanların temizliği yapılmalı, kişi yoğunluğu azaltılmalı ve işçi servislerinin hijyeni sağlanmalıdır.
 • Giriş ve çıkışların yapıldığı alana hijyen malzemeleri konulmalı, parmak okuma gibi temas ile bulaşma risklerinin bulunduğu sistemler iptal edilmelidir.
 • Kişisel hijyenin sağlanabilmesi için verilen mola sıklıkları artırılmalıdır.
 • İşçilerin sağlık kontrolü düzenli olarak yapılmalıdır. Sağlık sorunu yaşayan, hastalık belirtisi gösteren işçilere talep ettikleri an, çalışmaya devam eden işçilere ise düzenli olarak test uygulanması sağlanmalıdır.
 • İşe girişlerde ve vardiya değişimlerinde ateş ölçümünün yapılmalı, ateşi yüksek işçi iş yeri sağlık birimine ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

Uzaktan çalışma için Apple aygıtlarınızı hazırlama

Evden veya uzaktan çalışma için aygıtları hazırlama

İlk olarak, çalışanların hangi aygıtları eve götürebileceğini belirleyin. Ardından mobil aygıt yönetimi (MDM) sisteminizi kullanarak iPad, iPhone ve Mac’lerde içerikleri, ayarları ve sınırlamaları çalışanlarınızın uzaktan çalışmasını destekleyecek şekilde hızla ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek üzere iOS ve iPadOS için dağıtıma genel bakış ve Mac için dağıtıma genel bakış başlıklı belgelere bakın.

Aygıtları uzaktan çalışma için hazırlamanıza yardımcı olmak amacıyla aşağıda öneriler sunulmuştur. 

Şirkete ait aygıtlar için

Ayarları, çalışanlar aygıtları eve götürdüklerinde uzaktan çalışabilecekleri şekilde yapın. 

Kişisel aygıtlar için

Kendi aygıtını getir (BYOD) dağıtımları için tasarlanmış yeni bir kayıt yöntemi olan Kullanıcı Kaydı’na ilişkin talimatlar verin. Çalışanlar bu yöntemle aygıtlarını MDM’e kaydederek, evden kullanmak üzere ek uygulama ve kaynaklara erişebilir. Kullanıcı Kaydı hakkında daha fazla bilgi edinin.

MDM’i kullanmaya başlama

 • Tüm Mac bilgisayarlar ile iPad aygıtlarını macOS ve iPadOS’in en son sürümüne güncelleyin. Bu sayede uygulamalar ve MDM ayarlarıyla uyumluluk sağlanır.
 • Aygıt ayarlarının konfigürasyonunu yapmak ve içerik satın alıp dağıtmak için MDM çözümünüzle birlikte Apple İşletme Yönetimi’ni kullanın. Apple İşletme Yönetimi, BT yöneticilerinin iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ve Mac’leri tek bir noktadan dağıtmak için yararlanabilecekleri web tabanlı bir portaldır. Apple İşletme Yönetimi’ni kullanmaya başlayın.
 • Bir MDM çözümünüz yoksa Jamf, VMware ve MobileIron gibi sağlayıcılar, aygıtların uzaktan çalışanlara hızla dağıtılmasına yardımcı olmak için uzatılmış deneme süreleri sunmaktadır.

Aygıtları dağıtma

 • Şirkete ait tüm aygıtlar için Otomatik Aygıt Kaydı’nı kullanın. Böylece BT ekibi, aygıtları MDM’e uzaktan kaydedebilir.
 • Kişisel aygıtlar için Kullanıcı Kaydı’nı kullanarak hem şirket bilgilerini hem çalışanların gizliliğini koruyun.
 • Kişisel aygıtlarda Kullanıcı Kaydı’nın kullanılması ve temel Apple servislerine erişim elde edilmesi için Apple İşletme Yönetimi’nde Yönetilen Apple Kimlikleri oluşturun. Yönetilen Apple Kimliklerine genel bakış başlıklı makalede daha fazla bilgi edinin.
 • Birleştirilmiş kimlik doğrulama özelliğini açmak için Apple İşletme Yönetimi’ni Microsoft Azure Active Directory’ye bağlayın. Böylece çalışanların Yönetilen Apple Kimlikleri, mevcut kurumsal kimlik bilgilerinden otomatik olarak oluşturulur.

İçerik dağıtma

 • Çalışanlarınızın evden çalışmak için ihtiyacı olan temel uygulamaları dağıtın. Uygulamalar, Apple İşletme Yönetimi ve MDM’iniz aracılığıyla uzaktan dağıtılabilir. Apple İşletme Yönetimi’nde içerik seçme ve satın alma hakkında bilgi edinin.
 • Çalışanlara, tamamlayıcı uygulamalardan oluşan bir katalog sunmak için MDM sisteminizin self servis özelliğini (varsa) kullanın. Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini ve nasıl uygulanacağını öğrenmek için MDM belgelerinizi inceleyin.

Kuruluşunuza özel ayarların konfigürasyonunu yapma

Çalışanların kullandığı aygıtların ayarlandığından, kaynaklara erişebildiğinden ve evden çalışma süresince, kabul edilebilir kullanım politikalarına uyduğundan emin olmak için MDM’den yararlanın.

Ayarların konfigürasyonunu yapma

 • Ağ sınırlamalarının, evde kullanılan veya herkese açık Wi-Fi ağı üzerinden kurulan bağlantılara izin verdiğinden emin olun. MDM’i kullanarak ağ sınırlamaları ayarlama hakkında bilgi edinin.
 • Temel kurumsal servislere bağlanmak için VPN’i ayarlayın. VPN verisi ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Kuruluşunuz için Mail, Takvim ve Kişiler servislerini ayarlayın. Apple aygıtları, Microsoft Exchange ve G Suite gibi posta servisleriyle çalışır. Exchange ActiveSync’i ve Google Hesaplarını ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güvenlik politikalarını ayarlama

 • Yerleşik güvenlik araçlarında ve MDM’den yararlanarak aygıtlarınızı güvende tutun. Mac bilgisayarlarda FileVault şifrelemesini kullanın, iPhone ve iPad aygıtlarında ise Veri Koruma özelliğini kullanmak için bir parola politikası uygulayın. Parola verisi ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Bulutta barındırılan ve uzatılmış deneme süreleriyle ağ telemetrisi ve koruma sunan Cisco Security Connector gibi bir uç nokta güvenlik çözümü kullanın.
 • Kameraların, iCloud servislerinin ve uygulamaların kullanımını sınırlamak gibi gerekli ayararı yapmak için MDM’den yararlanın. iOS ve iPadOS sınırlamaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bağlantıyı, iş birliğini ve üretkenliği sürdürme

Apple’ın ve üçüncü tarafların sunduğu, uzak ortamlarda sorunsuz çalışan uygulamaları keşfedin. 

Görüntülü iletişim ve mesajlaşma uygulamaları

 • Çalışanlar, Cisco Webex ve Zoom Cloud Meetings gibi konferans araçlarıyla sanal toplantılar düzenleyip iş arkadaşları, müşterileri ve iş ortaklarıyla ekranlarını paylaşabilir.
 • Grup FaceTime sayesinde, çalışanlar aynı anda 32 kişiyle sesli ve görüntülü arama gerçekleştirebilir. 
 • Çalışanlar iPhone, iPad ve Mac’teki Mesajlar uygulamasıyla gruplar oluşturabilir ve gerçek zamanlı güncellemeler gönderebilir, Slack ve Microsoft Teams gibi araçları kullanarak bağlantıda kalabilir ve bilgi paylaşabilir.

Üretkenlik uygulamaları

 • Apple aygıtlarıyla birlikte sunulan Pages, Numbers ve Keynote uygulamaları, çalışanların iCloud veya Box üzerinden gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabilmesini sağlar. İsterseniz ortak çalışma düzeyini kuruluşunuzun üyeleriyle sınırlayabilirsiniz. Pages, Numbers ve Keynote’ta ortak çalışma hakkında bilgi edinin.
 • iOS, iPadOS ve macOS ile entegre edilebilen Microsoft Office 365 uygulamalarına App Store’dan erişilebilir.
 • Google G Suite; macOS ile iPadOS’teki Safari’de çalışır ve Google Drive ile Google Docs gibi yerel iPadOS uygulamaları sunar.
 • DocuSign, ProntoForms – Mobile Forms ve iAuditor gibi elektronik form ve belge uygulamaları, imzalar ile verileri yakalamaya, birleştirmeye ve paylaşmaya yardımcı olabilir.
 • Box, Dropbox ve Microsoft OneDrive gibi bulut depolama sağlayıcıları, çalışanların belge paylaşmasını ve belgelerin üzerinde birlikte çalışmasını sağlar. Bu servisler Mac’te Finder’la, iPhone ve iPad’de ise Dosyalar uygulamasıyla entegre edilebilir.

Proje ve görev yönetimi uygulamaları

 • Teamwork Projects, Basecamp, Trello ve OmniPlan gibi proje yönetimi araçları, proje etkinlikleri ile eylemlerini planlamaya, görselleştirmeye, izlemeye ve paylaşmaya yardımcı olabilir.
 • Anımsatıcılar, Things ve Todoist gibi uygulamalar çalışanların ellerindeki işe odaklanmalarını kolaylaştırır.

App Store’da daha fazla iş uygulaması bulma

App Store’da işletmeler için tasarlanmış binlerce uygulama vardır. İş arkadaşlarınızla bağlantı kurmaya yardımcı olan uygulamalardan oluşan bir koleksiyon derledik. Apple İşletme Yönetimi aracılığıyla söz konusu uygulamaları dağıtarak, çalışanlara evden çalışma süresince kullanabilecekleri yeni yöntemler sunun.

Destek için Apple ile irtibat kurma

Evden çalışanlar, teknik desteğe ihtiyaç duyduklarında AppleCare ile irtibat kurabilirler. Apple donanım ve yazılımları (iOS ile macOS dahil) ve Pages, Numbers, Keynote gibi Apple uygulamaları için sorun giderme yardımı sunulmaktadır. Çalışanlar, destek almaya başlamak için Apple Destek sayfasını ziyaret edip bir ürün seçerek mevcut destek seçeneklerini görüntüleyebilir.

Daha fazla yardım alın

BT’ye yönelik kaynaklar

 • Apple aygıtlarını yönetme, dağıtma ve güvende tutma hakkında daha fazla bilgi ve kaynak için Apple at Work BT sayfasını ziyaret edin.
 • Apple Kurumsal Destek sayfasında ek kaynaklar ve ayarlama kılavuzları bulabilirsiniz.

BT’ye yönelik belgeler

 • Apple İşletme Yönetimi Kullanım Kılavuzu
 • BT İçin Mobil Aygıt Yönetimi Ayarları
 • iPhone ve iPad İçin Dağıtım Başvuru Kılavuzu
 • Mac İçin Dağıtım Başvuru Kılavuzu

Diğer kaynaklar

 • Gizlilik ve güvenlik; Apple aygıtlarının, yazılımlarının ve servislerinin yerleşik bir parçasıdır. Ürünlerimizi verilerin toplanmasını ve kullanımını sınırlayacak şekilde tasarlıyor, mümkün olan her durumda aygıt içi işleme kullanıyor, bilgilerin nasıl paylaşıldığı konusunda şeffaflık ve denetim sağlıyoruz. Güvenlik teknolojisi ve özelliklerinin Apple platformlarında nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Apple aygıtlarında görme engelli veya görme sorunları olan çalışanlar için VoiceOver, motor becerileri konusunda engelleri olan çalışanlar için Sesle Denetim, işitme engelli ya da işitme güçlüğü olan çalışanlar için ise gizli alt yazılar gibi yerleşik erişilebilirlik özellikleri sunulmaktadır. Apple aygıtlarındaki erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Apple aygıtlarınızı temizleme hakkında bilgi edinin.

Evden Daha Etkili Çalışmanın 5 Yolu

İster tam zamanlı bir serbest çalışan, ister ara sıra uzaktan çalışan biri olun, bir ofis dışında çalışmak zor olabilir. Bu durumda kendinizi başarıya hazırlamanın en iyi yolları nelerdir? Nasıl odaklanmış ve üretken kalırsınız? Ve çalışma hayatınızı ev hayatınızdan nasıl ayrı tutuyorsunuz?


Uzmanlar Ne Diyor?

Teknolojik gelişmeler ve maliyetleri düşürmek isteyen işverenler, hiç olmadığı kadar ofis dışında daha fazla kişinin çalışmasına neden oldu. Bir tahmine göre, telekomünikasyon ABD’de 2005 ve 2012 arasında% 80 arttı. ‘Driven to Distraction at Work’ kitabının yazarı Ned Hallowell “Çalışanların bariz faydaları arasında esneklik, özerklik ve kendi alanınızda çalışma rahatlığı yer alıyor” diyor. İyi yapılırsa, evden çalışmak çıktıda belirgin bir artış anlamına gelebilir. Geçen yıl yapılan bir Stanford Üniversitesi araştırması, evden çalışanların verimliliğinin ofise bağlı meslektaşlarından% 13 daha yüksek olduğunu buldu. ‘İlerleme Prensibi’ kitabının yazarı olan psikolog Steven Kramer, “İnsanlar genellikle evden çalışırken daha fazla ilerleme kaydettiklerini düşünüyorlar ve insanların çalışma hayatında yapabileceklerinin en önemlisi anlamlı çalışmalarda ilerleme kaydetmektir.” diyor.

İşte evden nasıl etkili bir şekilde çalışacağınız:

 • Düzenli bir program sürdürün. 
 • Net sınırlar belirleyin.
 • Düzenli molalar verin.
 • Meslekdaşlarınızla, müşterilerinizle ve iş arkadaşlarınızla bağlı kalın.
 • Günün sonunda yaptıklarınız için kendinizi kutlayın.

Hatırlanacak İlkeler:

Yap:

 • Bir program yapın ve ona sadık kalın.
 • Kendinizi motive etmek için her günün sonunda başardıklarınıza odaklanın.
 • Özel bir çalışma alanı oluşturun ve ailenize çalışma saatleri içinde müsait olmadığınızı bildirin.

Yapma:

 • Bütün gün düzenli mola vermeden çalışma – üretkenliğinize ve motivasyonunuza zarar verecektir.
 • Kendinizi tecrit etme – iş arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla konuşmak için ekstra mesai yapın.
 • İş arkadaşlarınız ve patronlarınızla düzenli olarak check-in yapmayı ihmal etme – ofiste olmasanız bile.